Bakgrunden till den två veckor långa stängningen är att tre personer i personalen har bekräftats smittade med covid-19 och att det råder hög sjukfrånvaro. Grundsärskolan har i nuläget ingen kännedom om konstaterad smitta bland elever. Stängningen påverkar inte gymnasiesärskolan.
Åtgärderna görs förebyggande för att minska vidare smittspridning och görs av omsorg för personal och elever. Stängningen ligger i linje med de skärpta regionala råd som införts i Blekinge län. Beslutet grundar sig i förordningen 2020:15, som möjliggör stängning av skolor och pedagogisk verksamhet vid spridning av smitta efter samråd med smittskyddsläkare.

− För att undvika smittspridning och i enlighet med regionens smittskyddsläkare tar vi beslutet att stänga samtliga grundsärskolans enheter. Vi måste ta det här på allvar och vara rädda om varandra, säger kunskapsnämndens ordförande Håkan Eriksson.

Karlskrona kommun följer utvecklingen noga och ledningsarbetet bedrivs genom så kallad stabsmetodik för att skapa en helhetsbild och för att vid behov kunna vidta åtgärder. Personal och vårdnadshavare har informerats om stängningen.

− Vi önskar att vi inte skulle behöva stänga verksamheten, men det är nu viktigare än någonsin att vi följer de strikta råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och regionens smittskyddsläkare ger, säger Yvonne Strandh, chef för kunskapsförvaltningen.

För mer information:

Kunskapsnämndens ordförande
Håkan Eriksson
Telefon: 0734-48 28 06

Förvaltningschef, kunskapsförvaltningen
Yvonne Strandh
Telefon: 0455-30 40 60