Kristina Tercero har varit chef för funktionsstödsförvaltningen sedan 2018.

– Den förändringsresa som förvaltningen just nu genomför kommer att fortsätta. För mig är dock den första och största prioriteringen att det otroligt viktiga arbete som förvaltningen utför fungerar så bra som brukare, anhöriga och medborgare har rätt att förvänta sig, säger Sandra Bizzozero, kommunstyrelsens ordförande.

– Den förtroendekris som uppkommit i funktionsstödsförvaltningen gör att vi är eniga om att det är bäst för verksamheten att någon annan tar över, säger Carl-Martin Lanér, kommundirektör.

Per Jonsson, verksamhetsutvecklare i kommunledningsförvaltningen, blir tillförordnad förvaltningschef i avvaktan på rekrytering.

Mer information
Carl-Martin Lanér
Kommundirektör
0455-32 11 40

Magnus Larsson
Kommunalråd
0455-30 30 02