Företagssafari 2020 är en satsning för att utveckla företagsservicen och näringslivsklimatet i Karlskrona kommun.

Kommunstyrelsens ledamöter kommer att besöka ett 30-tal små och medelstora lokala företag för att få ökad kunskap om deras situation.

Företagssafarin har anpassats efter de råd och riktlinjer som gäller under coronapandemin. Därför kommer varje företag att träffa en mindre grupp politiker från kommunstyrelsen. Det finns också möjlighet att hålla digitala dialoger på distans. Under mötena kommer utmaningar, samarbeten och gemensamma lösningar att diskuteras.

– Karlskronas företag och lokala näringslivsfrågor är mycket viktiga för vår kommuns utveckling. Jag är säker på att dessa samtal mellan företagare och lokala politiska företrädare kommer ge oss nya insikter och leda till bättre förståelse och samarbete mellan kommunen och Karlskronas företag, säger Sandra Bizzozero, kommunstyrelsens ordförande.

– Ett starkt näringsliv med välmående företag är viktigt för oss alla i Karlskrona kommun. Genom att få kunskap om företagen och deras situation kan vi arbeta ännu mer med att utveckla näringslivsklimatet och företagsservicen, säger Pia Holgersson, näringslivschef på Karlskrona kommun.

För mer information:

Sandra Bizzozero
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0709-30 37 69

Pia Holgersson
Näringslivschef, Karlskrona kommun
Telefon: 0455-30 30 45