giraff 1200x627.jpg

Kommunens elever i årskurs 4 har under våren kunnat ge förslag på vad giraffen ska heta. Under invigningen den 27 april presenterade kommunalråd Magnus Larsson (C) det nya namnet – Energiraffen. Barn från den vinnande klassen, klass 4A på Spandelstorpskolan, fick ta emot diplom och priset – ett studiebesök på den nya brandstationen. Energiraffen står nu i hamnen nära där Aspöfärjan lägger till.

- Det vinnande namnet är ett kul och fyndigt namn med en klar koppling till både funktion och utseende, säger Kent Lindström, chef för logistikavdelningen, Karlskrona kommun.

Flera spännande talare inom energiområdet fanns också på plats. Tomas Kåberger, professor i förnybar energi vid Chalmers, ordförande i Renewable Energy Institute i Tokyo samt tidigare generaldirektör för Energimyndigheten, pratade om vikten av förnybar energi för elfordon. Sigvald Harryson, professor i disruptiv innovation i San Francisco och grundare av InnoVentum (företaget som levererat sol-giraffen), tog upp betydelsen av miljövänliga material med smart design vad gäller förnybara energilösningar. 

Nu kommer alltså några av kommunens elfordon laddas med energi från vind och sol. Det betyder att energi kommer att kunna genereras dag som natt, sommar som vinter och innebär även ett viktigt ställningstagande för miljön.

- Vind- och solenergianläggningen kommer att ge tillräckligt med energi för att försörja två elbilar, och det utan ett enda gram utsläpp av koldioxid, säger kommunalråd Magnus Larsson.

Detta är Energiraffen

Laddstationen, Giraffe 2.0, är ett hybridkraftverk som bland annat kan ladda elfordon med energi från vind och sol. Lösningen består av en trästruktur av förnyelsebart och återvunnet material, som håller 24 solpaneler och en vindturbin som monteras på 12 meters höjd.

Mer information:
Kent Lindström, chef logistikavdelningen, Karlskrona kommun
0455-30 30 43