åsa råhlen 1200x627.jpg

Att Åsa är kompetent och omtyckt fick hon idag ett kvitto på, då hon utsågs till årets skolsköterska under 2019 års skolsköterskekongress i Malmö.

Förutom själva utmärkelsen fick hon ta emot ett diplom och ett stipendium på 10 000 kronor.

– Det är fantastiskt roligt och jag blev väldigt glad! Men det är inte bara jag som ska ta åt mig äran, utan hela elevhälsoteamet på våra gymnasieskolor. Vi jobbar tillsammans för elevernas bästa.  

Åsa arbetar som skolsköterska på Fischerströmska gymnasiet.

– Det bästa med mitt arbete är mötet med eleverna. Att få jobba med ungdomar och deras hälsa och känna att jag gör skillnad. Jag brinner verkligen för hälsofrämjande och förebyggande arbete, säger Åsa Råhlén. 

Motiveringen:

Åsa Råhlén, skolsköterska Karlskrona kommun, har av Riksföreningen för skolsköterskor, utnämnts till året skolsköterska 2018. 

Med beundransvärd förmåga har Åsa tillgodogjort sig ny lärdom och resultatrikt formgivit beskrivande strukturer och processer för utvecklandet av nya arbetsmetoder. Hon har bidragit inom det hälsofrämjande området avseende goda sömnvanor på såväl individ som gruppnivå. Hennes salutogena arbete, sett ur ett folkhälsoperspektiv, är betydelsefullt eftersom god sömn, hälsa och välbefinnande hänger tätt samman. Sömnskolan som hon har utvecklat har varit mycket uppskattad av både elever och kollegor. 

Redan innan denna utmärkelse har tidning och radio uppmärksammat Åsa Råhléns signifikanta arbete. Hon har generöst delat med sig av sitt kunnande, bland annat genom att skriva om sömnskolan i tidningen Skolhälsan. 

Åsa har också designat andra arbetsmetoder som en del i vardagsarbetet som kollegiet känner ett stort stöd i, såsom hälsosamtal med nyanlända etc.

Mer information:
Åsa Råhlén
Skolsköterska, Fischerströmska gymnasiet, Karlskrona kommun
0455-30 39 52
Åsa medverkar på kongressen fram till klockan 15.00 och finns därefter tillgänglig på telefon.