Just nu skickas ett brev ut med information och inloggningsuppgifter till undersökningen och därefter kommer även en pappersenkät att skickas ut.

När du får inloggningsuppgifterna eller enkäten är det viktigt att du svarar på undersökningen. Du kommer att få möjligheten att tycka till om en rad olika frågor, till exempel:

  • Hur ser du på möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen, till exempel sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv?
  • Hur ser du på tillgången till gång- och cykelvägar?
  • Vad tycker du om trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun?
  • Hur nöjd är du med hur lätt det är att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun?
  • Hur nöjd är du med hur kommunens politiker lyssnar till invånarnas synpunkter?

I år får deltagarna dessutom svara på frågor om coronapandemin, exempelvis: 

  • Hur mycket har du personligen påverkats av coronapandemin och dess konsekvenser?
  • Vad tycker du om de åtgärder som kommunen vidtagit med anledning av coronapandemin?

Genom att svara på vad du tycker om olika saker i Karlskrona hjälper du till i arbetet med att göra vår kommun till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i. Utifrån resultatet i de senaste medborgarundersökningarna har vi exempelvis prioriterat att öka förtroendet och möjligheten att påverka kommunens utveckling. Vi har gjort detta bland annat genom ett ökat antal medborgardialoger inom hela kommunen.

Du väljer själv om du vill svara med blankett eller digitalt. 

Är du inte en av de 1 200 som har fått undersökningen kan du alltid tycka till via hemsidan: 

karlskrona.se/synpunkter/

Medborgarundersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) och Karlskrona kommun.

Om du har frågor om undersökningen eller synpunkter kan du kontakta:
Pia Kronengen
Karlskrona kommun
0455-30 30 15