demoklippny.jpg

Motiveringen lyder:

"Blekinge Idrottsförbunds projekt ”Idrott i mellanstaden” är mycket framsynt och viktigt. Arbetet är långsiktigt och syftar till att stärka demokratin och föreningslivet i området. Idrotten har historiskt varit en viktig del i samhället och med projektet visar Blekinge Idrottsförbund på ett fortsatt stort samhällsengagemang."

Demokratipriset delas ut på nationaldagen och ska gå till en person eller förening som arbetar för att värna demokratins och humanismens värden i kommunen. Prissumman är på 20 000 kronor och det är kommunfullmäktiges presidium som utser pristagarna.

 

Kontakt:

Rikard Jönsson
Kommunfullmäktiges ordförande
0709-30 98 62 

Patric Nilsson
Blekinge Idrottsförbund
0708-77 76 62