coffee-2436931 2.jpg

I Karlskrona ska alla ha möjlighet att leva ett bra liv. En förutsättning för att lyckas är att alla invånare känner sig inkluderade och inte hamnar i utanförskap.

Vid en tidigare medborgardialog i Kungsmarken framkom att invånare i det området har en önskan om att lära känna fler inrikes födda svenskar. Därför är Karlskrona kommun nyfiken på vad du kan bidra med för att göra det möjligt och samtidigt skapa ett ännu mer öppet och välkomnande Karlskrona.

Välkommen till medborgardialog i Allaktivitetshuset i Lyckeby, eller på Lyckeby kunskapscentrum. Där får du chans att träffa flera lokala politiker och medarbetare i kommunen. Kom förbi och fika och prata om dina tankar och idéer för hur vi tillsammans skapar en ännu bättre plats att leva och bo på.

Under medborgardialogen i Lyckeby kunskapscentrum får du även veta mer om Karlskrona kommuns, RF-SISU Blekinges och Panncentralens verksamheter och vilka aktiviteter som finns i Kungsmarksområdet.

Torsdagen den 20 februari, klockan 17.00–20.00.
Allaktivitetshuset, Lyckeby

Torsdagen den 27 februari, klockan 18.00–20.00.
Matsalen, Lyckeby Kunskapscentrum

Undrar du över något? Kontakta Linus Lindekrantz, Karlskrona kommun, via 0455-30 47 59 eller linus.lindekrantz@karlskrona.se.