För dig som är 16-65 år

Är du 16-65 år och har varit arbetssökande en längre tid? På Arbetsmarknadscentrum eller Matchningscentrum kan du få hjälp med olika insatser utifrån just dina specifika behov. I personalen finns bland annat beteendevetare, socionomer, yrkeshandledare, arbetsterapeut, hälsoutvecklare och pedagoger.

Till oss anvisas du från dina kontakter på Vägledningscentrum eller Arbetsförmedlingen.

Vi skapar en individuell handlingsplan utifrån dina behov. Därefter får du insatser som hjälper dig att komma närmare arbetsmarknaden. Exempel på insatser är vägledningssamtal, hälsosamtal, språkträning, arbetsterapeutisk bedömning och matchning gentemot praktikplats och anställning.

Läs mer om Matchningscentrums stöd

Har du hoppat av skolan?

Du som hoppat av skolan innan du tagit gymnasieexamen? Du kan få hjälp med det du behöver för att hitta motivationen och fortsätta i skolan.

Läs mer om hjälp för dig som hoppat av skolan

Praktik viktig för att minska arbetslösheten

Karlskrona kommuns arbetar för att minska det ekonomiska biståndet i Karlskrona. Genom att möta arbetslösa individer och utgå från deras behov skapas en arbetsmarknadsplan som ska leda till att personerna kan försörja sig själva. Praktik och arbetsmarknadsanställningar är exempel på värdefulla insatser i det här arbetet.

Kommunens arbetsmarknadsavdelning arbetar för att hitta praktikplatser och anställningar både inom kommunens förvaltningar och kommunala bolag men även inom övrig offentlig sektor, det privata näringslivet, i föreningar och ideella organisationer.

Webbutbildning för handledare

Karlskrona kommunen arbetar för att göra det så enkelt som möjligt för arbetsgivare att ta emot praktikanter. För att du som ska vara handledare ska känna dig trygg med att ta emot en praktikant har vi skapat en webbaserad handledarutbildning. 

Utbildningen består av filmer och text och tar cirka 30 minuter att göra.

Till handledarutbildningen

Kontakt

Om du har frågor eller vill anmäla intresse för att ta emot en praktikant kontaktar du: