Vem kan söka sig till oss?

En destruktiv relation innebär en relation där hot, kränkningar, förtryck förnedring, fysisk, psykisk och/eller sexuellt våld förekommer.

Du kan antingen leva tillsammans med en partner eller så har du separerat, men upplever att våldet och hoten som förekommit fortfarande påverkar ditt liv.

Blir det bråk hemma? Brukar du tappa kontrollen? Har du sagt hårda och kränkande ord till din partner? Har du varit fysiskt och/eller psykiskt våldsam mot någon som står dig nära? Har du tänkt på att barnen far illa?

Då kan vi erbjuda olika sorters stöd och hjälp.

Vad kan vi göra för dig?

Akut hjälp 

Vi kan ge akut hjälp och samordna resurser för att lösa grundläggande praktiska bekymmer. 

Rådgivning och vägledning

Vi kan ge rådgivning och hjälpa dig att hitta rätt resurser och personer som kan hjälpa dig i en svår situation

Stöd och samtal

Dessutom kan du få motivationssamtal och stödjande samtal.

Vi kan erbjuda gruppverksamhet med fokus på din roll som förälder. Vi använder föräldrautbildningen "Bättre föräldraskap" som vänder sig till föräldrar som vill förändra och förbättra sitt föräldraskap.

Du kan även få stöd med uppsökande kontakt utifrån polisanmälan.