Brukar du tappa kontrollen? Har du sagt hårda och kränkande ord till din partner? Har du varit fysiskt och/eller psykiskt våldsam mot någon som står dig nära? Har du tänkt på att barnen far illa?

Du kan antingen leva tillsammans med en partner eller så har du separerat, men upplever att ditt beteende påverkar relationen och barnen. Den person som har ett våldsamt beteende har ansvar att se till att detta slutar. Behöver du hjälp i detta så finns stöd hos socialförvaltningen. 

Ansökan

För att få ta del av Socialförvaltningens stödinsatser behöver du göra en ansökan och få ett beslut om att du har rätt till bistånd. 

Ring Socialförvaltningen på telefon 0455-30 43 90.

Vad händer efter en ansökan?

Efter att du har ansökt kommer du att få träffa en socialsekreterare. Då får du möjlighet att berätta om din situation och vad du behöver hjälp med. Ni gör tillsammans en utredning, som ligger till grund för beslutet. Socialsekreteraren kommer att vara din kontakt under tiden du har stödinsatser.

Besök och stödinsatser är kostnadsfria.

Stöd och samtal

Du kan få möjlighet att delta i stödjande/bearbetande samtal.