Du som känner dig otrygg hemma, känner dig hotad, blir kontrollerad, isolerad, har blivit slagen eller har blivit tvingad till sexuella handlingar kan höra dig av till Socialförvaltningen för skydd och stöd. 

Socialförvaltningen erbjuder även skydd och stöd till dig som kan vara utsatt för hedersförtryck.

Ansökan

För att få ta del av Socialförvaltningens stödinsatser behöver du göra en ansökan och få ett beslut om att du har rätt till bistånd. 

Ring Socialförvaltningen på telefon 0455-30 43 90.

Akut ansökan efter kontorstid

Ring Sydostjouren på telefon 020-45 39 00.

Läs mer om Sydostjouren

I akuta situationer ska du alltid ringa 112.

Kvinnojouren

Du kan också vända dig till Kvinnojouren i Karlskrona, som tar emot våldsutsatta kvinnor som behöver skydd, stöd och gemenskap.

Kvinnojourens hemsida och kontakt

Vad händer efter en ansökan?

Efter att du har ansökt kommer du att få träffa en socialsekreterare. Då får du möjlighet att berätta om din situation och vad du behöver hjälp med. Ni gör tillsammans en utredning, som ligger till grund för beslutet. Socialsekreteraren kommer att vara din kontakt under tiden du har stödinsatser.

Besök och stödinsatser är kostnadsfria.

Skydd och stöd


Akut stöd

Socialförvaltningen kan hjälpa dig med akut skydd, praktiskt stöd och hjälp i kontakter med andra myndigheter. 

Rådgivning, stöd och samtal

Du kan erbjudas stödjande samtal och även få praktiskt hjälp, till exempel under en rättslig process. 

Du kan få möjlighet att delta i stödgrupp för kvinnor som upplevt våld i nära relation. 

Skyddat boende

Socialförvaltningen kan hjälpa dig till skyddat boende, om du är i behov av detta. Vi gör tillsammans med dig en säkerhetsplanering.