Vem kan söka sig till oss?

Du som känner dig otrygg hemma, känner dig hotad, har blivit slagen kan höra dig av till oss för stöd och hjälp. 

Andra skäl till att höra av sig till oss är om du känner att du behöver redogöra allt för din partner, känner att du blir kontrollerad eller isolerad eller har blivit tvingad till sexuella handlingar.

Vi vänder oss också till dig som inte får umgås eller gifta dig med den du vill och är utsatt för hedersförtryck.

Vad kan vi göra för dig?

Akut hjälp

Vi kan ge akut hjälp och samordna resurser för att lösa grundläggande praktiska bekymmer. 

Rådgivning och vägledning

Vi kan ge rådgivning och hjälpa dig att hitta rätt resurser och personer som kan hjälpa dig i en svår situation

Stöd och samtal

Dessutom kan du få stödjande samtal och även få stöd genom en rättslig process och hjälp med uppsökande kontakt utifrån polisanmälan.

Vi kan erbjuda gruppverksamhet för våldutsatta kvinnor där du får möjlighet att träffa andra kvinnor med liknande erfarenheter. Gruppverksamheten sker med fokus på din roll som förälder och vi använder föräldrautbildningen "Bättre föräldraskap" som vänder sig till dig som vill förändra och förbättra sitt föräldraskap.

Skyddat boende

För hjälp med skyddat boende kan du vända dig till Kvinnojouren i Karlskrona som tar emot våldsutsatta kvinnor som behöver skydd, stöd och gemenskap.

Kvinnojourens hemsida och kontakt

Du kan även vända dig till socialtjänstens avdelning för vuxna för att få hjälp till skyddat boende.