Missbruk och beroende

Om du eller någon i din närhet behöver hjälp i frågor som rör alkohol, droger, missbruk, beroenden eller våld, finns hjälp att få hos socialtjänsten. 

Läs mer om behandling och stöd inom missbruk och beroende

Ansökan

Ta kontakt om du behöver stöd, behandling eller är orolig för någon annan som har problem. Du får information om verksamheten och vilken hjälp som finns att få.

Ta kontakt via telefon på 0455-30 43 90.

Akut anmälan efter kontorstid

Ring den gemensamma socialjour Sydostjouren på telefon 020-45 39 00.

Läs mer om socialjouren

Akut behov av vård under kvällar och helger

Om du har missbruks- eller beroendeproblematik och är i behov av akut vård under kvällar och helger kontaktar du Landstingets Beroendeenhet.

Kontaktuppgifter till Landstingets Beroendeenhet på 1177.se

Våld i nära relationer

För kvinnor och män som lever eller har levt i en destruktiv relation, där det förekommit någon form av våld eller hedersrelaterat våld.

För dig som är vuxen och utsatt för våld

För dig som utsätter andra för våld

För barn och unga som upplevt våld i familjen