Händer håller samman två vita pusselbitar i motljus mot fönster

Ansökan och anmälan

Om det är du själv som behöver stöd kan du göra en ansökan. Du kan få information om verksamheten och vilken hjälp som finns att få. Om du är orolig för någon annan kan du göra en anmälan.

Ring Socialförvaltningen på telefon 0455-30 43 90.

Akut anmälan efter kontorstid

Ring Sydostjouren på telefon 020-45 39 00.

Läs mer om Sydostjouren

Akut behov av vård 

Om du eller din närstående har missbruks- eller beroendeproblematik och är i behov av akut vård kan du kontakta Region Blekinges Beroendeenhet. Beroendeenheten kan nås även under kvällar och helger.

Kontaktuppgifter till Region Blekinges Beroendeenhet på 1177.se

Missbruk och beroende

Om du eller någon i din närhet behöver hjälp i frågor som rör missbruk och beroende av alkohol, droger, tabletter eller spel om pengar, finns stöd och behandling hos socialförvaltningen.

Spelberoende

Har spelandet tagit över ditt liv och din ekonomi?

Du som utvecklat ett beroende då det gäller spel om pengar kan få hjälp genom kognitiv beteendeterapi (KBT) för spelberoende. Du får ett skräddarsytt stöd som är anpassat efter dina behov där du i små steg lär dig reflektera över ditt spelande och hittar vad som är dina risksituationer. 

Läs mer om missbruk och beroende

Våld i nära relationer

Våld påverkar hela familjen och andra i din närhet. Är du utsatt eller utsätter du någon närstående för våld finns det hjälp.

Om du lever eller har levt i en relation, där det förekommit någon form av våld eller hedersförtryck finns skydd och stöd hos Socialförvaltningen.

För dig som är vuxen och utsatt för våld i nära relation

För dig som utsätter andra för våld

För barn och unga som upplevt våld i familjen