När du loggat in till e-Wärna kan du:

  • Välja räkning och föra kassabok (gäller för god man och förvaltare).
  • Välja arvodesräkning (gäller för god man för ensamkommande barn).

Så använder du e-Wärna

Logga in