Vad gör en god man?

God man är inte den som försörjer barnet eller har vårdnaden. Det ansvaret har istället socialtjänsten, familjehemmet eller HVB-boendet.

Den gode mannen behöver inte vara den som följer med barnet till exempelvis läkarbesök eller fritidsaktiviteter. Det kan istället vara personal från HVB-boendet eller den kontaktperson barnet fått från socialtjänsten som gör det.

Exempel på arbetsuppgifter för god man är att:

 • ansöka om uppehållstillstånd och stödja barnet vid Migrationsverkets utredning.
 • se till att barnet får hälsovård, sjukvård och tandvård.
 • hjälpa barnet att få en skolgång som fungerar.
 • söka bidrag från Migrationsverket och socialtjänsten.
 • sköta barnets ekonomi.

Vem kan bli god man?

Du behöver:

 • vara beredd på att jobba med barn i en utsatt situation.
 • känna till barns behov i olika åldrar och förstå barnets situation.
 • känna till skola, vård och myndigheters ansvar, med mera.
 • kunna prata, läsa och skriva svenska.

Hur länge är uppdraget?

Uppdraget som god man är tillfälligt och tar automatiskt slut när barnet fyller 18 år.

Det kan ta slut tidigare om:

 • barnets föräldrar kommer till Sverige och kan bli vårdnadshavare och förmyndare igen.
 • barnet lämnar Sverige.
 • en särskilt förordnad vårdnadshavare utses, det är en person som tar över rollen som vårdnadshavare för barnet.

Vill du bli god man?