Behöver du god man?

Du kan få en god man om du till exempel behöver hjälp med att betala räkningar, ta hand om det du äger eller hjälp i kontakten med myndigheter. Ingen kan få god man mot sin vilja och du och din gode man kommer överens om vad det är du ska få hjälp med.

Behöver du eller någon annan god man eller förvaltare?

Vill du bli god man?

Är du intresserad av att arbeta som god man är du välkommen att göra en intresseanmälan eller att kontakta överförmyndarnämndens kansli.

Vill du bli god man? - till intresseanmälan

För dig som är god man

Här finns mer information för dig som redan är god man eller förvaltare för någon, samt för dig som vill veta mer om vad uppdraget innebär. Du kan också boka in en tid för rådgivning hos Överförmyndarnämnden.

Läs mer om att vara god man

Boka rådgivning god man

Logga in till e-wärna för räkning och arvodesräkning

Blankett för uttag från överförmyndarspärrat konto, doc

God man för ensamkommande barn

Barn som kommit ensamma till Sverige ska få en god man som ska hjälpa barnet i vårdnadshavarens ställe. Det betyder att den gode mannen ska bestämma i alla de frågor som rör barnet, till exempel ekonomiska och rättsliga frågor.

Läs mer om att vara god man för ensamkommande barn

Förvaltarfrihetsbevis

Ibland kan det krävas ett bevis på att du inte har förvaltare när du ska arbeta inom vissa yrken eller vill bli ansvarig utgivare för en tidsskrift. Det är gratis att ta ut ett förvaltarfrihetsbevis.

  • För att få ett förvaltarfrihetsbevis tar du kontakt med överförmyndarnämnden. 
  • Du skickar sedan in en ansökan med namn och personnummer till överförmyndarnämnden.
  • Överförmyndarnämnden tar fram ett personbevis och stämplar det för att intyga att det inte finns några registrerade uppgifter om förvaltarskap för dig.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt gör det möjligt för dig att på egen hand utse någon som du litar på att sköta dina personliga och ekonomiska angelägenheter, om du en dag inte längre klarar av att göra det själv.

Läs mer om framtidsfullmakt