Priset delas ut varje år till en person eller enhet som genom ett konsekvent målarbete verkat för att uppfylla kvalitetsmålen för verksamheten.

Syftet med kvalitetspriset är att stimulera och uppmuntra kvalitetsutvecklingsarbete inom alla delar av verksamheten.

Vem kan nominera?

Du som är kommuninvånare, brukare, anhörig eller enskild medarbetare har möjlighet att nominera någon till kvalitetspriset.

Verksamheter, arbetslag eller medarbetare kan också själva ansöka om kvalitetspriset.

Hur nominerar jag någon?

Nomineringar och ansökningar skickas enklast in via självservicetjänsten nederst på den här sidan.

Du kan också mejla nomineringar till funktionsstödsforvaltningen@karlskrona.se eller skicka via post till:

Karlskrona kommun
Funktionsstödsförvaltningen
371 83 Karlskrona

Märk mejl eller kuvertet med "Kvalitetspris".

I nomineringen ska det tydligt framgå hur personen eller verksamheten har arbetat med ett tydligt brukarfokus, systematiskt utvecklat en god och hållbar arbetsmiljö eller gjort särskilda prestationer.

Nomineringen ska vara inskickad senast den 30 april 2020.

Vinnaren utses av en jury och tilldelas en prissumma. Pengarna ska användas till kvalitetsutvecklande aktivitet eller personlig kompetensutveckling.

Priset delas ut i samband med funktionsstödsnämndens sammanträde den 17 juni 2020.

  • Om dina personuppgifter

    När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

    Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

    Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Nominera till funktionsstödsnämndens kvalitetspris