Om en ogift kvinna föder ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Det gäller också när två kvinnor får barn tillsammans. Fastställande av faderskap och föräldraskap görs skriftligt hos Familjerätten. När föräldraskapet är fastställt, antingen via bekräftelse vid familjerätten eller via dom i domstol, har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar. Ni bokar tid för fastställandet via länken nedan.

Om ni är ett gift heterosexuellt par behöver ni inte göra något. Ni blir automatiskt föräldrar till barn som föds inom äktenskapet och får gemensam vårdnad.

Så här fungerar fastställande av faderskap och föräldraskap

Fastställt faderskap och föräldraskap ska säkra barnets rätt till sitt biologiska ursprung, men också rätten till försörjning och arv. Barnet kan också ha både ett psykologiskt och ett medicinskt intresse av att känna till sin bakgrund.

Faderskap

Om mamman är gift när barnet föds blir den äkta mannen automatiskt registrerad som pappa. Är barnets mamma ogift ska ni bekräfta faderskapet hos Familjerätten.

Föräldraskap

När den ena kvinnan i ett samkönat kvinnligt par genomgår assisterad befruktning kan hennes registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening. Familjerättens uppgift är att fastställa föräldraskapet.

Bekräfta faderskap/föräldraskap

När ni bekräftar ett faderskap/föräldraskap bekräftas också barnets juridiska rättigheter i förhållande till den andre föräldern.

Om barnet inte är fött kan ni tidigast anmäla faderskap/föräldraskap efter graviditetsvecka 22.

Ni bekräftar faderskap/föräldraskap genom att boka en tid hos Familjerätten i självservicetjänsten.

Saknar mamman personnummer ska ni först kontakta Familjerätten innan ni kan boka tid för att bekräfta faderskapet på faderskap@karlskrona.se eller på 0455-30 30 00.

Boka tid hos familjerätten för att bekräfta faderskap/föräldraskap

Välj självservicetjänst beroende på om ni är sammanboende eller inte.

 • Det här behöver du
  • BankID eller Mobilt BankID för att genomföra anmälan.
  • Giltig legitimation vid besöket på Familjerätten.
 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Sammanboende föräldrars fastställande av föräldraskap/faderskap Ej sammanboende föräldrars fastställande av föräldraskap/faderskap