Familjerådgivningen är en specialistverksamhet för samlevnadsproblem och kriser i parrelationer samt för andra familjerelationsproblem mellan vuxna såsom syskon eller föräldrar med vuxna barn. I enstaka ärenden kan rådgivningen även innefatta individuella insatser med fokus på parets relationsproblematik, stöd till parets barn utifrån föräldrarnas relationskris samt familjesamtal.

Familjerådgivningen bedrivs av Karlskrona psykoterapimottagning på uppdrag av Karlskrona kommun. Familjerådgivning är kostnadsfri.

Här får du mer information och kan boka tid.