Om stödinsatser och beslut

Socialtjänsten erbjuder olika stöd för föräldrar, barn och familjer som föräldrastödjande arbete och samtal, pedagogiskt förändringsarbete, familjesamtal och samtal med barn och ungdomar. Samtal med barn och ungdomar hålls alltid i samarbete med vårdnadshavare.

För vissa insatser behöver handläggaren ha tagit ett biståndsbeslut vilket betyder att det måste ha gjorts en ansökan eller anmälan. 

Stöd för dig utan biståndsbeslut

Föräldrasupporten

Upplever du oro kring ditt barn eller känner du att du inte räcker till som förälder? Då kan du vända dig till föräldrasupporten och få vägledning kring små eller stora utmaningar i vardagen. 

Läs mer om Föräldrasupporten

Familjerådgivning

Karlskrona kommun erbjuder familjerådgivning till alla som har problem i sina nära relationer. Det är kostnadsfritt. 

Läs mer om familjerådgivning

Familjerätt

Hos familjerätten får du hjälp med rådgivning och samarbetssamtal för att enas om vårdnad, boende eller umgänge vid skilsmässa eller separation.

Läs mer om familjerätten

Föräldrakurser och föräldragrupper

På föräldrakurserna får du som är förälder olika redskap för att bli starkare och säkrare i din föräldraroll. Du träffar även andra föräldrar som du kan byta erfarenheter med.

Du behöver inte något biståndsbeslut och föräldrakurserna är kostnadsfria. För att göra en intresseanmälan eller mer information tar du kontakt med Föräldrasupporten på telefon

Läs mer om olika föräldrakurser

Stöd för dig med biståndsbeslut

Socialtjänsten erbjuder olika stöd för föräldrar, barn och familjer som föräldrastödjande arbete och samtal, pedagogiskt förändringsarbete, familjesamtal och samtal med barn och ungdomar. Samtal med barn och ungdomar hålls alltid i samarbete med vårdnadshavare.

Du behöver ha ett biståndsbeslut för dessa insatser. För att göra en ansökan ringer du mottagningen på telefon 0455-30 43 09.

Exempel på behandlingsinsatser:

  • Familjestödjande samtal och föräldrastödjande samtal
  • Familjepedagogiska insatser
  • Anknytningsarbete utifrån Connect riktat till föräldern/föräldrarna
  • KIBB – Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel.
  • Repulse 
  • PYC - Parenting Young Children

Läs mer om insatserna med biståndsbeslut

Familjehem för barn och unga

Ibland händer det att du som är barn eller ungdom inte kan bo hos dina föräldrar? För barn och ungdomar som kan behöva bo i en annan familj finns så kallat familjehem. 

Läs mer om familjehem för barn och unga