Vad är våld?

I Sverige finns lagar som förbjuder våld.

Våld är:

  • slag, sparkar, knuffar, biter, örfilar eller på andra sätt skada någon.
  • att bli hotad, kränkt, skrämd eller på andra sätt inte visa kärlek och omtanke.
  • att inte få mat, tillräckligt med kläder eller tand- och sjukvård då man behöver det.
  • alla former av sexuella handlingar mot barn.

Det är aldrig ditt fel!

Ibland tror barn att det är deras fel att det blir bråk mellan föräldrarna. De kan även tro att de kan förhindra det genom att till exempel vara tysta och inte bråka så mycket.

Det är viktigt att komma ihåg att det aldrig är barnets fel att en förälder slår en annan förälder. Det är alltid den som slår som har ansvaret.

Hur våld hemma påverkar barn

Barn som lever i en familj där det finns en våldsam förälder berättar ofta att de till exempel har svårt att sova eller drömmer mardrömmar, har svårt att äta och svårt att koncentrera sig. Det är inte heller ovanligt med ont i magen eller ont i huvudet.

Många barn berättar att våld hemma gör att de blir lätt arga i skolan eller på kompisar och känner att de måste veta och kontrollera så att inget händer den som utsätts för våld.

Många barn och ungdomar hör bråk och vet att deras förälder blir slagen. En del är med när det händer, många har försökt stoppa det och har kanske själva blivit slagna.
Många går med ständig oro för att det när som helst kan bli bråk och våld. Några får hela tiden minnesbilder av vad som hänt fast de inte vill det. En del drömmer mardrömmar.

Många känner sig ensamma. En del skäms för att det är så här hemma och har ingen att prata med.

Många känner sig svikna både av pappa, eller den som hotar och slår, och av mamma och av alla andra som inte verkar se eller göra något för att situationen skall bli bättre.

Svartsjuka är inte romantiskt

Hur ser dina relationer ut? Vad kännetecknar en bra relation och vad är våld? 

Unga är en särskilt utsatt grupp, därför är det viktigt att uppmärksamma killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Det handlar dels om att förebygga våld men också om att identifiera den som blir utsatt och den som utsätter.

Våld är under inga omständigheter okej eller ursäktat. Alla mellan 15 och 20 år kan vända sig till ungarelationer.se, oavsett om du blir utsatt, är den som utsätter någon eller är en kompis till någon du tror har problem.

Här kan du få kontakt med Unga relationer och få hjälp.

Prata med någon

Att berätta om att det förekommer våld hemma kan vara svårt. Fundera därför över om det finns någon person som du känner som du litar på. Kanske kan du prata med någon lärare, skolsköterska, förälder eller en äldre släkting.

Du kan också ta kontakt med vuxna som arbetar med barns situation som socialtjänsten, polisen, en kurator på skolan eller personal på fritids. 

Om situationen hemma blir hotfull och våldsam kan man alltid larma 112 och begära hjälp av polisen.

Socialtjänsten träffar och pratar med barn och tonåringar enligt en modell utarbetad av Rädda Barnen, som kallas Trappan. Om du känner att du behöver någon att prata med efter "Trappansamtalen" kan du fortsätta ha kontakt med oss.