Socialförvaltningen i Karlskrona tar emot dig som lever i eller har levt med olika former av våld i din relation. Vår främsta uppgift är att hjälpa familjer att få slut på våldet och att hjälpa alla familjemedlemmar att bearbeta sina upplevelser. 

Vi vänder oss till kvinnor, män och barn samt till dig som lever i en homo-, bi- eller transsexuell relation och är utsatt för våld. Personalen har tystnadsplikt och din kontakt med socialtjänsten kostar inget. Socialförvaltningen samarbetar med bland annat polis, hälso- och sjukvård och kvinnojour.

För dig som är barn eller ung

För dig som är vuxen och utsatt för våld

För dig som utsätter närstående för våld