Socialförvaltningens familjerätt hjälper till med rådgivning och samarbetssamtal för att enas om vårdnad, boende eller umgänge vid skilsmässa eller separation.

Det kostar inget att besöka och få rådgivning av familjerätten. 

Samarbetssamtal

Ett samarbetssamtal hjälper föräldrar att komma överens om barnets förhållanden. Ibland kan föräldrar som separerar ha svårt att komma överens om vårdnad, boende eller umgänge med barnen. Då kan ni ansöka om att få gå på samarbetssamtal. Samtalen är gratis.

Det är ni som föräldrar som bestämmer vad ni ska prata om. Samtalsledarnas roll är att hålla samtalen på en konstruktiv nivå och hjälpa er att ha barnet eller barnen i fokus.

Ett samarbetssamtal är frivilligt men det kan också vara så att ni i tingsrätten har beslutat att ha samtalet. Samtalsledarna arbetar under sekretess och de föräldrar som går på samarbetssamtal registreras inte.

Ansök om att gå på samarbetssamtal

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen är en specialistverksamhet för samlevnadsproblem och kriser i parrelationer samt för andra familjerelationsproblem mellan vuxna såsom syskon eller föräldrar med vuxna barn.

I enstaka ärenden kan rådgivningen även innefatta individuella insatser med fokus på parets relationsproblematik, stöd till parets barn utifrån föräldrarnas relationskris samt familjesamtal.

Familjerådgivningen bedrivs av Karlskrona psykoterapimottagning på uppdrag av Karlskrona kommun. Familjerådgivning är kostnadsfri.

Läs mer och boka tid på www.karlskronapsykoterapi.com