Den blir också en presentation av de blivande adoptivföräldrarna för till exempel utländska myndigheter som skall välja familj till barn som de har ansvaret för. Utredningen innebär också en tid av förberedelse för föräldraskapet som adoptivföräldrar.

Ett adopterat barn får samma ställning som om det fötts inom familjen och en adoption kan aldrig hävas. Det adopterade barnet blir också automatiskt svensk medborgare om någon av adoptivföräldrarna är det.