Föräldrasupporten

Upplever du oro för ditt barn eller känner du att du inte räcker till som förälder? Då kan du vända dig till föräldrasupporten och få vägledning kring små eller stora utmaningar i vardagen. 

Läs mer om Föräldrasupporten

Föräldrakurser och gruppverksamhet

På föräldrakurserna får du som är förälder olika redskap för att bli starkare och säkrare i din föräldraroll. Du träffar även andra föräldrar som du kan byta erfarenheter med.

Du behöver inte något biståndsbeslut och föräldrakurserna är kostnadsfria. För att göra en intresseanmälan eller mer information tar du kontakt med Föräldrasupporten på telefon

Läs mer om olika föräldrakurser

Familjerådgivning

Karlskrona kommun erbjuder familjerådgivning till alla som har problem i sina nära relationer. Det är kostnadsfritt. 

Läs mer om familjerådgivning

Familjerätt

Hos familjerätten får du hjälp med rådgivning och samarbetssamtal för att enas om vårdnad, boende eller umgänge vid skilsmässa eller separation.

Läs mer om familjerätten

Vi utreder behovet

Socialtjänsten erbjuder olika stöd för föräldrar, barn och familjer som föräldrastödjande arbete och samtal, pedagogiskt förändringsarbete, familjesamtal och samtal med barn och ungdomar. Samtal med barn och ungdomar hålls alltid i samarbete med vårdnadshavare.

För vissa insatser behöver handläggaren ha tagit ett biståndsbeslut vilket betyder att det måste ha gjorts en ansökan eller anmälan. En ansökan innebär att du söker hjälp till dig själv, en anmälan innebär att du är orolig för någon annan.

Läs mer om ansökan

Läs mer om anmälan

Hjälp du kan få när du gjort en ansökan

Om du gör en ansökan om stöd till socialförvaltningen startar alltid en utredning för att kunna bedöma behovet och vilken insats just du behöver.

Läs mer om insatserna som kräver att du har gjort en ansökan