Vem får veta att jag har kontakt med socialtjänsten?

I normala fall får ingen veta att du har kontakt socialtjänsten. Personalen får inte lämna ut uppgifter om dig och dina personliga förhållanden. 

När får sekretessen brytas?

  • Om du ger ditt samtycke till att dina uppgifter lämnas ut.
  • Om det finns så kallad anmälningsplikt på grund av en lag eller förordning (exempelvis lex Sarah eller barn som far illa).
  • Vid allvarlig brottslighet.
  • I nödsituation då det är allvarlig fara för liv och hälsa.