Föräldrakurserna är kostnadsfria och du behöver inte något biståndsbeslut för att delta. Kontakta Föräldrasupporten om du vill ha mer information.

Information om alla kurser som Karlskrona kommun erbjuder hittar du längre ner på sidan. Just nu finns det inga planerade kursstarter men det går bra att anmäla intresse så blir du kontaktad när startdatum bestämts.

Till intresseanmälan

Alla kurser för barn och föräldrar

 • Ankaret - för dig med en förälder beroende av alkohol/droger

  För dig som är barn eller tonåring och har en förälder som är/har varit beroende av alkohol eller andra droger.

  Vi erbjuder dig att vara med i en grupp där du träffar jämnåriga i liknande situation. Med den här gruppen vill vi att du ska:

  • Upptäcka att du inte är ensam.
  • Förstå att det inte är ditt fel när en förälder missbrukar.
  • Få möjlighet att visa vad du känner.
  • Få kunskap om alkohol och droger.
  • Bli så stark att du kan säga NEJ! till något som du inte vill.

  Ankaretgruppen träffas en eftermiddag, två timmar i veckan under två terminer.

  Varje gruppträff handlar om hur det är att vara barn i en familj där någon vuxen missbrukar alkohol eller andra droger.

 • Barn i föräldrars fokus (BiFF)

  BiFF är en kort utbildning för dig som är förälder och intresserad av vad som händer med barn som varit med om eller befinner sig i upptrappade föräldrakonflikter.

  Utbildningen ger kunskap om hur ett stödjande föräldraskap kan fungera och du får möjlighet att träffa andra föräldrar som är i liknande situationer.

  Du som förälder får möjlighet att:

  • Öka din medvetenhet om vad som gynnar barns utveckling.
  • Utveckla färdigheter som gör det möjligt för dig att hålla barnens behov i fokus, att trygga relationen mellan dig som förälder och ditt barn.
  • Öka tilltron till din egen förmåga och betydelse. 

  Så här går det till:

  Vi träffas vid tre tillfällen i separata grupper, mammor för sig och pappor för sig. Varje tillfälle har ett speciellt tema och utrymme för diskussion kring detta ges vid varje tillfälle. Utbildningen är på kvällstid och är kostnadsfri.

  Vi kommer att prata om:

  • Barns behov- Med tonvikten på anknytning och vikten av en trygg relation för en gynnsam utveckling.
  • Risk- och skyddsfaktorer- Vad är stödjande för barns utveckling och vad kan ge svårigheter.
  • Föräldraskap- Om förälderns betydelse och hur man kan utveckla ett stödjande föräldraskap.
 • Barn- och tonårsgrupper

  I barngrupperna får du som barn träffa andra barn i liknade situation och dela erfarenheter, kanske upptäcka att du inte är ensam om att ha det eller ha upplevt det du gjort.  Du behöver inte något biståndsbeslut och barngrupperna är kostnadsfria. Är du under 18 år behöver vårdnadshavare vanligtvis samtycka till kontakten.

   

 • Connect

  Connect är ett tio veckors föräldrastödsprogram för dig som har barn upp till 18 år. Kursen hjälper dig som förälder att förstå ditt barns utveckling samt minska stress och konflikter i föräldraskapet.

  Kursen sätter fokus på relationen mellan barnet och dig som förälder. Vi pratar om vad olika beteenden hos barnet kan betyda och hur du som förälder kan förstå dessa. Du får utifrån kursledarnas rollspel och reflektionsövningar möjlighet att diskutera nya sätt att tolka och bemöta ditt barn.

  Med anledning av covid-19 kommer föräldragrupper i Connect inte att erbjudas i vår. Nya grupper planeras till hösten.

  Välkommen med anmälan.

  Önskas annat stöd eller rådgivning kring era barn kontakta Föräldrasupporten på 0455-304690.

 • COPE - Tonår (Community Parent Education Program)

  COPE - föräldrautbildning syftar till att ge dig som förälder verktyg att förstå och bemöta dina barn bättre. Syftet är att:

  • Stärka de vuxna som finns runt barnet i sitt föräldraskap
  • Förbättra samspelet inom familjen
  • Skapa ett nätverk mellan vuxna

  Utbildningen vänder sig till föräldrar med ungdomar i tonåren som tycker föräldraskapet är krävande och där tjat, bråk och missnöje påverkar hela familjen. Det handlar ofta om att umgänget och kommunikationen med tonåringen fastnat i ett negativt mönster som blivit svårt att bryta för bägge parter.

  COPE-tonår ger verktyg för att bättre förstå, hantera och förebygga konflikter och andra svåra situationer och en möjlighet att möta andra vuxna som har liknande erfarenheter av att vara tonårsförälder.

  Så här går det till 

  Vi diskuterar typiska situationer som kan vara till bekymmer och glädje och vad man kan göra när dessa uppstår. Hur handskas man med vissa situationer och vad bör man undvika? Vi träffas i grupp sammanlagt 10 gånger, 1 gång/vecka. Varje träff är 2 timmar.

 • Skilda världar - för barn 7-12 år med separerade föräldrar

  En grupp för barn mellan 7-12 år som har separerade föräldrar och innefattar åtta tillfällen. Skilda världar är ett material som är framtaget av BRIS (Barnens rätt i samhället) och syftar till att:

  • Ge barnet möjlighet att träffa andra barn i liknande situation.
  • Ge barnet möjlighet att förstå och uttrycka tankar och känslor om sin livssituation.
  • Uppmuntra barnet att formulera och våga uttrycka sina egna önskningar och behov.
  • Stödja barnet i att klara av att hantera sin livssituation.

  Vid varje träff har vi ett tema som vi berör genom samtal, övningar, teckningar, rollspel. Vi fikar även vid varje tillfälle som är 2,5 timme mellan klockan 16.30-19.00.

  Gruppverksamheten sker på Mariedalsgården som är beläget bakom City Gross på Eklidenområdet.

 • Unga föräldrar - ett komplement till föräldragruppen på BVC

  Familjestöds unga föräldragrupp erbjuds som ett alternativ eller komplement till BVC:s föräldragrupper. Verksamheten riktar sig till unga föräldrar, upp till 23 år, med barn i åldrarna 0-18 månader.

  Verksamheten syftar bland annat till att erbjuda råd och stöd i föräldrarollen, medverka till att skapa rutiner och struktur i familjen samt att introducera samhällets ordinarie verksamheter riktade till barn och föräldrar.