Samtal och rådgivning

Samtal med föräldrasupporten kan vara ett första steg, behövs mer stöd får du hjälp vidare.

Du får rådgivning per telefon eller bokar besökstid vid föräldrasupportens mottagning genom att ringa måndag-torsdag mellan klockan 08.00-09.00 eller 13.00-15.00.

Du kan även skicka e-post och bli kontaktad av föräldrasupporten.

Allt som sägs är sekretessbelagt och inget journalförs. Ditt samtal eller besök är kostnadsfritt.

Kontakt

Telefon: 0455-30 46 90
E-post: foraldrasupporten@karlskrona.se

Bli stärkt i din föräldraroll

Ibland är det svårt att vara den förälder man vill vara. Hos föräldrasupporten kan du som har barn under 20 år ventilera alla frågor och funderingar kring ditt barn. Vi hjälper dig med råd och stöd som kan stärka dig i din föräldraroll. Inget ämne är för litet eller för stort.

De flesta föräldrar hamnar dagligen i små eller stora konflikter med sina barn. Det kan handla om ditt barns beteende, skolbekymmer, gränssättningar, datortid och liknande. 

”Är tre timmar lagom datortid? Vi kom överens om det för ett år sedan men nu har han börjat högstadiet och har längre dagar och mer läxor. Hur lång tid är rimligt egentligen?”

”Min tvååring sover inte på nätterna. Han klänger, skriker och kräver min uppmärksamhet. Jag blir så frustrerad när jag inte får sova. Jag orkar snart inte längre. Hur ska jag få honom att sova?”

”Vår dotter blir arg för allt, det spelar ingen roll vad vi gör. Vi kan inte säga till henne utan att hon misstolkar och går i försvarsställning. Det är så frustrerande, vi behöver hjälp.”

Föräldrakurser och föräldragrupper

Vi erbjuder även olika former av föräldrautbildning i grupp.

Läs mer om alla kurser och grupper