Tre personer från Fältgruppen ler mot kameran på avstånd. En person från Fältgruppen står med ryggen mot kameran och håller armen om en person. De befinner sig utomhus i mörker.

Förebyggande och uppsökande arbete

Mycket av arbetet görs ute på skolor, fritidsgårdar och andra miljöer där ungdomar befinner sig. Fältgruppen samarbetar bland annat med personal på skolor och fritidsgårdar samt med polisen.

Information, undervisning och värderingsövningar

Fältgruppen informerar ofta på skolor eller föräldramöten angående till exempel droger, våld, mobbning, hur det är att vara tonårsförälder. Det ordnas också andra utbildningar och informationsträffar för olika grupper.

Arbete anpassat till området

Fältgruppen samarbetar med Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och medverkar i olika brottsförebyggande insatser, till exempel trygghetsvandringar.

Tidiga insatser vid kriminalitet, misstanke om drogbruk

Fältgruppen träffar samtliga ungdomar som begått brott eller som misstänkts för att använda narkotika och liknande. Exempel på insatser är samtal, drogtester, medling, konsekvensprogram och ungdomstjänst.

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med fältgruppen ringer du 0455-30 43 09.
Vid akuta ärenden efter kontorstid ringer du till sydostjouren på telefon 020-45 39 00.