Vill du göra skillnad för ett barn eller ungdom? 

Har du ett rymligt hjärta, tid och engagemang? Då kan du vara den vi söker. Du kan göra skillnad.

Det finns många barn och ungdomar som av olika anledning inte kan bo hemma eller som har flytt till Sverige utan sina föräldrar. De behöver komma till stabila och trygga vuxna som vill öppna upp sitt hem och ta emot dem.

Alla uppdrag ser olika ut och därför görs matchningar för att det ska passa så rätt som möjligt, både för dig och för barnets skull.

Intresseanmälan

Vill du bli kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem eller jourhem? Här kan du anmäla intresse för ett uppdrag.

Du förbinder dig inte till något genom att skicka in en anmälan. När din intresseanmälan är inskickad blir du kontaktad av en handläggare.

Intresseanmälan för uppdrag

Familjehem

Som familjehem är du en del av barnets liv, för en kortare eller längre period. Det kan också vara under barnets hela uppväxt. Behovet är stort och det finns barn i alla åldrar som behöver familjehem.

Barn är olika och har olika behov och därför behövs olika slags familjer. Du kan vara gift, sambo, ensamstående med eller utan barn, bo i hus eller lägenhet. Det viktiga är att du har en vilja och tid att engagera dig i barnet/ungdomen.

Du behöver ha fysisk plats för ett barn i ditt hem och vara beredd att samarbeta med barnets biologiska nätverk och Socialtjänsten.

Som familjehem kommer din familj att bli erbjuden att delta i utbildningen "Ett hem att växa i", som rekommenderas av Socialstyrelsen.

Kontaktfamilj

Ibland behöver familjer stöd och avlastning, ett sådant stöd kan vara en kontaktfamilj. En kontaktfamilj kan hjälpa till med att ta hand om andras barn och unga, exempelvis två helger i månaden. Det kan finnas många anledningar till att barn och ungdomar kan behöva en kontaktfamilj. Ofta saknar familjen ett socialt nätverk som kan hjälpa till.

Kontaktperson

Har man svårigheter att själv ta sig för saker, man känner sig kanske ensam eller behöver en förebild. Då kan man få stöd av en så kallad kontaktperson. En kontaktperson träffar den som behöver det regelbundet för olika kortare aktiviteter.

Jourhem

Ett jourhem tar i ett akut skede emot barn i sitt hem under en kortare tid. De barn som behöver bo i jourhem är barn som behöver omedelbart skydd eller stöd. Det kan handla om att barnets föräldrar brister i omsorgen eller att det finns missförhållanden i hemmet som våld eller missbruk. Barn kan också behöva bo i ett jourhem på grund av sitt eget beteende.

Under tiden som barnet bor i jourhemmet utreder socialtjänsten omständigheterna kring barnet för att planera för vidare insatser. Barnet bor i jourhemmet under en tillfällig period tills barnet antingen kan återgå hem till sin familj eller tills att barnet placeras i ett familjehem eller HVB-hem. 

Ett jourhem kan se olika ut. Det kan vara en ensamstående person eller en familj med eller utan barn. Jourhemmet kan bo i en lägenhet eller i ett hus. Att vara ett kontrakterat jourhem innebär att fortlöpande stå till kommunens förfogande och således få ekonomisk ersättning månadsvis. Ett jourhem som inte är kontrakterat får istället förfrågan om uppdrag och kan således tacka ja eller nej till de uppdrag som erbjuds. 

Mer information om insatser för barn

Insatser för barn kan se olika ut beroende på hur behovet ser ut för barnet  och vilket uppdrag du har. Socialstyrelsen har samlat berättelser om hur det kan vara att göra olika insatser för barn.

Här kan du läsa mer om olika insatser för barn.