En föräldraskapsbekräftelse behövs när ett barn föds till ogifta föräldrar. 

Fastställande av föräldraskap görs skriftligt hos familjerätten. När föräldraskapet är fastställt har barnet samma rättsliga status, till exempel arvsrätt och rätt till pappans efternamn, som barn till gifta föräldrar.

Om fastställande av föräldraskap

Fastställt faderskap och föräldraskap ska säkra barnets rätt till sitt biologiska ursprung, men också rätten till försörjning och arv. Barnet kan också ha både ett psykologiskt och ett medicinskt intresse av att känna till sin bakgrund.

När ni bekräftar ett föräldraskap bekräftas också barnets juridiska rättigheter i förhållande till den andre föräldern.

Om barnet inte är fött kan ni tidigast anmäla föräldraskap efter graviditetsvecka 22.

Saknar mamman personnummer ska ni först kontakta familjerätten innan ni kan boka tid för att bekräfta faderskapet.

Telefon: 0455-30 30 00

Faderskap

Om mamman är gift när barnet föds blir den äkta mannen automatiskt registrerad som pappa och ni behöver inte kontakta familjerätten.

Är barnets mamma ogift ska ni bekräfta faderskapet hos familjerätten.

Föräldraskap

När den ena kvinnan i ett samkönat kvinnligt par genomgår assisterad befruktning kan hennes registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening. Familjerättens uppgift är att fastställa föräldraskapet.

Beställ hem handlingar eller boka tid för att bekräfta föräldraskap eller faderskap

Vi följer det aktuella läget med spridningen av coronaviruset och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om du på grund av sjukdom eller är rädd för att bli smittad inte kan fastställa föräldraskap på ett möte erbjuder vi i de fall det är möjligt att få hem handlingar gällande faderskap eller föräldraskap för påskrift. Då är du välkommen att kontakta familjerätten via mejl eller telefon så återkommer vi till dig.

Föräldrar som bor tillsammans

Sammanboende föräldrar kontaktar familjerätten för att få handlingarna hemsända. Självservicetjänsten används bara av föräldrar som inte är sammanboende.

Föräldrar som inte bor tillsammans

Om parterna inte bor tillsammans, eller om det finns omständigheter som ifrågasätter faderskapet, så kontaktar du familjerätten för ett besök. 

Tjänsten kan endast bokas av invånare skrivna i Karlskrona kommun.

 • Det här behöver du
  • BankID eller Mobilt BankID för att genomföra anmälan.
  • Giltig legitimation vid besöket på Familjerätten.
 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Ej sammanboende föräldrars fastställande av föräldraskap/faderskap