Ansökan eller anmälan?

Om det är du själv som behöver hjälp och stöd kallas det formellt att du gör en ansökan. Om du istället tar kontakt för att du är orolig för någon annan kallas det att du gör en anmälan. 

Läs mer om anmälan

Din ansökan registreras

När din ansökan om stöd kommer in till socialförvaltningen startar alltid en utredning för att kunna bedöma behovet och vilken insats just du behöver. Din ansökan kommer att sparas i socialförvaltningens register. 

All personal har tystnadsplikt och jobbar under sekretess. 

Så ansöker du

Du kan lämna din ansökan muntligen eller skriftligen till socialförvaltningen:

Telefon: 0455-30 43 09
E-post: socialforvaltningen@karlskrona.se 

Vilken hjälp kan jag få?

När du gör en ansökan startas en utredning för att ta reda på exakt vilka insatser du har behov av. Det går inte att avgöra eller bestämma innan utredningen är klar. 

Exempel på insatser kan vara:

Familje- eller föräldrastödjande samtal 

Om du behöver skapa bättre familjerelationer och få hjälp som vuxen att förändra dig i din föräldraroll kan ett exempel på insats vara familje- eller föräldrastödjande samtal. Då får du  lära dig mer om hur du själva kan förbättra situationen för sina barn, du får hjälp att reflektera och hitta det positiva och bygga vidare på det.

Samtalen kan bland annat utgå utifrån problem som missbruk eller psykisk ohälsa hos föräldrar, skolproblem, konflikter i familjen, relationsproblem samt stöd i föräldrarollen.

Familjepedagogiska insatser

Insatserna går ut på att tillsammans med familjen hitta struktur och rutiner i vardagen som fungerar för både barn, hem och ekonomi.

Kurser och utbildningar

Det finns också olika utbildningar, behandlings- och arbetsmetoder beroende på vilket stöd som behövs. 

Insatser som inte kräver någon ansökan

Läs om insatser som du kan ta del av utan att först ha gjort en ansökan