En kvinna står till höger i bilden. Till vänster om henne står en man som bär en pojke på axlarna. Pojken pekar upp mot en skylt som alla tre tittar upp mot. Skylten visar namn på städer och avstånden dit.

Föräldrasupporten

Upplever du oro för ditt barn eller känner du att du inte räcker till som förälder? Då kan du vända dig till föräldrasupporten och få vägledning kring små eller stora utmaningar i vardagen. 

Läs mer om Föräldrasupporten

Stöd till familjen

Socialtjänsten erbjuder olika stöd för föräldrar, barn och familjer. Det kan till exempel vara föräldrastödjande arbete, samtal, kurser och rådgivning. Ta kontakt för att få mer information och råd om vad just du behöver. 

För vissa insatser krävs det att du först har gjort en ansökan eller anmälan till socialtjänsten.

Läs mer om olika typer av stödinsatser för barn, ungdomar och familjer

Fältgruppen

Fältgruppen arbetar för att hjälpa ungdomar att undvika missbruk, kriminalitet eller annat nedbrytande beteende. 

Läs mer och kontakt till fältgruppen

Anmälan om att ett barn far illa

Om du som privatperson misstänker att ett barn far illa bör du höra av dig till mottagningsenheten på telefon 0455-30 43 09. Du kan välja att vara anonym. Du kan kontakta mottagningsenheten även i en akut situation.

Läs mer om anmälan och vad som händer efter anmälan

Akut anmälan efter kontorstid

Ring den gemensamma socialjour Sydostjouren på telefon 020-45 39 00.

Läs mer om socialjouren

Familjehem för barn och unga

Ibland händer det att du som är barn eller ungdom inte kan bo hos dina föräldrar? För barn och ungdomar som kan behöva bo i en annan familj finns så kallat familjehem. 

Läs mer om familjehem för barn och unga