Pengarna ska användas till personal som utför stöd och omvårdnad av äldre. Med personalkostnader räknas i det här fallet löner, lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och avtalspensioner.

På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om vad pengarna ska användas till.

Du kan ansöka om pengar för projekt inom:

 • Trygg hemgång
 • Social aktivering, (särskilt boende)
 • Teamsamverkan (olika yrkesgrupper) med fokus på fallpreventionen, kognitiv svikt
 • Kompetensutveckling (särskilt och ordinärt boende)
 • Tid för gruppreflektioner (särskilt och ordinärt boende)

Vem kan ansöka?

Du som är verksamhetschef eller områdeschef i hemtjänst, särskilt boende eller i hälso- sjukvårdsorganisationen i kommunal eller privat regi kan skicka in en ansökan om projektmedel.

I ansökan fyller du bland annat i syftet och målet med projektet och vilka yrkeskategorier som kommer att anställas.

Du får svar inom 14 dagar till den mailadress du lämnat i ansökan.

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Till ansökan