Ansökan kan antingen göras av den sökande själv eller av en anhörig, god man eller förvaltare.

Det stödinsatser som går att ansöka om är:

 • Hemtjänst. För att underlätta det dagliga livet hemma.
 • Särskilt boende. För dig som inte längre klarar att bo kvar hemma.
 • Matdistribution. Leverans av mat till hemmet.
 • Trygghetslarm. För att tillkalla hjälp vid akuta situationer dygnet runt.
 • Digital tillsyn. För dig som har hemtjänst och behöver tillsyn om natten.

Övriga insatser

Här kan du läsa mer om insatserna som ingår i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (lss).

Vad händer efter ansökan?

Efter att ansökan kommit in kommer ett möte med en handläggare att bokas. Vid mötet bedöms den sökandes behov av stöd och därefter lämnas ett skriftligt beslut. Kostnaden för insatserna baseras på vad ansökan gäller och vilken inkomst den sökande har.

Om ansökan

 • Det här behöver du

  I ansökan fyller du i kontaktuppgifter och beskriver det stöd den sökande är i behov av. Ansökan kan antingen göras av den sökande själv eller av en anhörig, god man eller förvaltare.

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighets- principen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Ansökan