Behoven av bra boende för äldre ökar och kommunen bygger för att kunna möta den efterfrågan. Men för att skapa så bra boenden som möjligt gäller det att få med flera olika perspektiv. Därför samverkar kommunens förvaltningar med bland annat pensionärsorganisationer och fackliga organisationer.

– Det ska vara bra lägenheter med en bra boendemiljö och möjlighet till aktiviteter. Men det ska också vara en bra arbetsmiljö för de som jobbar där, säger Eva Herbertson, på äldreförvaltningen.

Utrymme för välbefinnande

Kommunen har tidigare fått ta emot priset ”Bästa äldres boende” av PRO och Rikshem för Handelsträdgården i Lyckeby. Men jakten på nya smarta lösningar fortsätter. Till de nya boendena satsas det till exempel på utveck­ling av teknik som ska stimulera till ökat välbefinnande och skapa trygghet, men också på mer inbjudande miljö, både inomhus och utomhus.

– Det ska finnas utrymme för välbefinnande som trä­ning, manikyr eller en lättillgänglig, hemtrevlig trädgård där man kan njuta av naturens skiftningar. Man ska kunna uppleva miljön, utan att känna sig begränsad, säger Eva.

Projekt som är på gång