kvalitetspris2019-2.1.jpg

Känner du till ett arbetslag eller en medarbetare inom äldreomsorgen som arbetar extra för att förebygga ohälsa och skapa förutsättningar för seniorer att leva ett meningsfullt och aktivt liv?

Du som har stöd i hemmet, är hyresgäst på ett boende, är senior och deltar i aktiviteter eller är anhörig kan lämna in förslag på pristagare. Du kan nominera både kommunal och privat verksamhet inom äldreomsorgen i Karlskrona. Även du som arbetar inom äldreomsorgen kan nominera dina kollegor. 

Lämna ditt förslag senast den 21 november.

Äldrenämnden utser pristagare och prisutdelningen sker i samband med medarbetardagarna i januari.

Kriterier för nominering

Kriterierna som juryn tittar på när de utser pristagare baseras på en metod, KASAM, som används inom äldreomsorgen och som står för Känsla av sammanhang. Det handlar om att hantera situationen, att förstå situationen och att känna meningsfullhet. Arbetsgruppen eller medarbetaren ska därför:

  • Arbeta för att förebygga ohälsa. 
  • Planera och genomföra beslutade insatser tillsammans med den enskilde.
  • Ge omsorg och skapa förutsättningar till ett meningsfullt och aktivt liv.

Nominering till kvalitetspriset

Motivering:
Beskriv en specifik situation där en medarbetare eller ett arbetslag arbetat för att förebygga ohälsa, planerat och genomfört beslutade insatser tillsammans med den enskilde eller gett förutsättningar till ett meningsfullt och aktivt liv.

Kontaktuppgifter till mig som nominerar: