2020-10-12

Workshop om framtidens digitala lösningar för seniorer

Workshop.jpg

Äldreförvaltningens omsorgspersonal har haft en workshop inom e-hälsa tillsammans med Blue Science Park. Tillsammans tittas det närmare på vilka behoven och utmaningarna är för veksamheten inför framtiden.

Digitalisering blir en allt större del i vardagen och i samarbetet med Blue Science Park görs ett avstamp inför framtiden.

Personalens stora engagemang och intresse under workshopen har gett idéer och tankar som blir till underlag för hur lämpliga digitala lösningar ska kunna matchas mot seniorer fram över.

 

2020-06-23

Dagverksamheten är åter igång, fast i annan form.

Aktiviteterna inom dagverksamheten är igång igen men på grund av den rådande coronapandemin blir det lite annorlunda men ändå bekant. Verksamheten sker nu i uppsökande form, med enskilda besök utomhus.

Besöken är efterlängtade och möts av glada miner när det dukas upp med kaffekorgar för några timmars samvaro. Det blir i många fall också en välbehövlig avlastning för anhöriga som nu i flera månader fått dra ett tungt lass själva.

Under besöken görs i princip samma saker som på dagverksamheten, fast i anslutning till gästernas hem och närmiljö. Det kan till exempel vara högläsning, promenader, sittgympa, och inte att förglömma det härliga gofikat.

Med lite uppfinningsrikedom och god vilja går det att göra mycket samtidigt som aktiviteterna är anpassade efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd med mera.

Personalen är väl förberedda inför besöken med skyddsutrustning i form av visir, förkläden och handskar, men också flera olika varianter av ytdesinfektion, handsprit, virusdödande våtservetter och liknande.

Kundens och personalens säkerhet i varje moment viktig och skapar en trygg verksamhet.