Tillsammans skapar vi en meningsfull dag med balans mellan aktivitet och vila. Det kan vara promenader, spel, musik, gymnastik eller en pratstund. Vi arbetar för att bibehålla minnesfunktionen och öka livskvalitén för var och en. Vårt fokus är dina intressen och vi utformar dagen tillsammans. Vi lever i nuet!

Dagverksamhet finns på:

  • Ekelunden, Mariedal
  • Kastanjen, Fridlevstad
  • Mölleberg, Ramdala

För att få komma till dagverksamheten behövs en demensutredning. För att ansöka om dagverksamhet kan du kontakta kommunens biståndshandläggare.  Ring kommunens växel, telefon 0455-30 30 00.