181106_Fredrikskyrkan_02_ps.jpg

Arkitekten bakom ombyggnaden är Ole Drachmann och så här lyder juryns motivering:

”Fredrikskyrkan är en ikonbyggnad för Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona, högst belägen på Stortorget som är stadens mittpunkt. Ombyggnaden, som färdigställdes 2018, är det största ombyggnadsprojektet i nutid för en svensk kyrka. Det har resulterat i ett modernt och inbjudande kyrkorum med tydlig förankring i byggnadens historia. Karlskrona stadsförsamling har fullföljt en vision att skapa en multifunktionell kyrkobyggnad som möter framtidens förväntningar. Med stor omsorg om detaljer har en flexibel och vacker mötesplats skapats. Ombyggnaden visar förtjänstfullt att bevarande och utveckling kan gå hand i hand”.

Om arkitekturpriset

Arkitekturpriset delas ut på initiativ av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och ska uppmärksamma god arkitektur och byggnadskonst i Karlskrona kommun.

Alla byggnader och anläggningar i Karlskrona kommun kan nomineras och byggnation eller ombyggnation ska vara utförd under de senaste fem åren.

Fastighetsägaren till byggnaden erhåller priset, som uppgår till 15 000 kronor.
Juryn består av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens presidium samt stadsarkitekten.

Kontakt

Hans Juhlin, förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen/stadsarkitekt
Telefon: 0455-30 32 67