Anpassad_Webb_28226800-little-girl-picking-small-yellow-flower.jpg

Det finns många barn och ungdomar som av olika anledning inte kan bo hemma eller som har flytt till Sverige utan sina föräldrar. De behöver komma till ett hem med stabila och trygga vuxna som vill öppna upp sitt hem och ta emot dem.

Du kan göra skillnad för ett barn eller ungdom.

Här får du mer information om familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson och kan anmäla ditt intresse redan nu.