482466-happy-young-children-having-fun1200.jpg

Vill du medverka i den andra av tre gränsöverskridande dialoger mellan svenska och polska medborgare?

Den 27 mars har du  möjlighet att tillsammans med andra medborgare i Karlskrona och representanter från Karlskrona kommun lära dig mer om EU:s framtid och utmaningar. Du får även chansen att prata med medborgare från Gdynia som deltar i medborgardialolgen.

Tid: 27 mars, klockan 09.30-15.30
Plats: Af Chapmangymnasiet, aula A, Entré från Drottninggatan 49, Karlskrona

Här kan du ta del av programmet för medborgardialogen i Karlskrona.

Anmäl dig här senast den 20 mars.


Ytterligare en medborgardialog kommer att genomföras under våren:
Den 24 april på färjan mellan Gdynia och Karlskrona, med temat ”Min röst kan påverka”. Diskutera vilka alternativ du ser för framtidens EU?
Mer information kommer att finnas på karlskrona.se när anmälan till tillfällena är öppen.

Faktablad om medborgardialogerna.

Här läser du mer om Karlskrona kommuns internationella arbete.

Du som har frågor, kontakta:
Eva Magnusson-Larsson
Internationell samordnare
0455-30 36 02