erika domeij.jpg

På Karlskrona kommuns Matchningscentrum arbetar nio vägledare med att hjälpa människor att hitta sysselsättning och företag att hitta arbetskraft.

– De arbetar väldigt tätt och utnyttjar varandras kompetenser på ett jättebra sätt. Tillsammans har de ett stort nätverk med kontakter, säger Erika Domeij, som sedan april är chef för den relativt nya enheten.

Under samma tak
Matchningscentrum bildades så sent som i januari. I och med det samlades kommunens matchande funktioner under ett och samma tak på Norra Kungsgatan i Karlskrona. Där erbjuds människor mellan 16 och 65 år stöttning på olika sätt. Vissa behöver lära sig hur man skriver ett cv. Andra behöver hjälp med motivation, planering eller kontakter.

– Vi fokuserar på dem som har försörjningsstöd, men kan även ta emot människor från Arbetsförmedlingen, säger Erika Domeij.

När Matchningscentrum bildades gick kommunens Arbetsmarknadscentrum över till att arbeta mer renodlat med förberedande insatser som kan krävas innan den enskilde personen är redo att matchas. Matchningscentrum ersätter också det som tidigare hette Navigatorcentrum där ungdomar fått hjälp till sysselsättning.

Startsamtal
Den första insatsen när någon ska matchas är ett så kallat startsamtal.

– Då träffar man en vägledare som kartlägger vem man är, säger Erika Domeij.

Vägledaren guidar sedan den arbetslöse mot en utbildning, praktikplats eller ett arbete som passar personens erfarenhet och intresse.

”Våga ta kontakt” 
Matchningscentrum har ett nära samarbete med både Arbetsförmedlingen, näringslivet och Karlskrona kommuns olika förvaltningar. Nätverket av arbetsgivare är stort och ambitionen är att det ska fortsätta växa.

– Nyrekrytering kan vara ett tidskrävande arbete för företagare. Där kan vi vara till stor hjälp med att hitta bra medarbetare, säger Erika Domeij.

Hon uppmanar fler människor, som i dag lever på försörjningsstöd, att höra av sig. För den som varit arbetslös länge kan steget till att söka hjälp kännas både stort och jobbigt.

– Våga ta kontakt med oss, säger Erika Domeij.

– Skicka ett mejl eller ring. Och om man tycker det känns tufft att ta sig hit så har vägledarna möjlighet att träffas på någon annan plats.