app-tietoedu.jpg

Torsdag 12 september mellan klockan 13.00-14.30 kommer det att ske en uppdatering av Tieto Edu app för vårdnadshavare. Under denna tid kommer appen och tjänsterna att ligga nere.

Efter uppdateringen behöver alla användare, både iOS och Andriod, uppdatera appen till senaste versionen som finns tillgänglig i App Store eller Google Play.

I den äldre versionen av appen kommer användarna att få information om att appen behöver uppdateras. Informationen visas då appen öppnas och inte som en notifikation.