Solceller extern nyhet.jpg

- Hasslö skola är en av de första kommunägda fastigheterna i landet som använder batterier för att lagra solenergi, säger energiingenjör Lars Runesson på kommunens fastighetsavdelning.

10 000 kilowattimmar per år

De 40 solcellerna på totalt 65 kvadratmeter uppe på tillbyggnaden till huvudbyggnaden på Hasslö skola har en maxeffekt om 11,6 kilowatt. De beräknas ge 10 000 kilowattimmar per år.

Det motsvarar nästan den totala energiförbrukningen för en genomsnittlig lägenhet i Sverige (cirka 12 000 kilowattimmar per år). 

- Det fina är att vi har kopplat batterier till anläggningen så att vi kan lagra solenergi när elproduktionen är högre än elanvändningen, säger Lars Runesson.

Teknik i framkant

Karlskrona kommuns fastighetsavdelning har en uttalad inriktning mot att testa ny teknik och ligga i framkant. 

Satsningen är ett steg mot länsstyrelsens mål om att fem procent av den el som används i Blekinge 2030 ska komma från solenergi.

Brinner för solenergi

Lars Runesson är en av många medarbetare i Karlskrona kommun som brinner för solenergi. Han tycker det är roligt och intressant att kunna bidra till att fler använder förnybar energi. 

- Vi har gynnsamma förutsättningar och stor potential för solenergi på fler av våra skolor, säger han. 

 

Fakta solenergi i kommunen

Kommunens fastighetsavdelning har även installerat solceller för produktion av solenergi på NKT Arena Karlskrona, Rödebybadet, Hästö förskola och Sagolundens förskola i Spandelstorp. Vidare finns ett antal solfångare för uppvärmning uppsatta på olika fastigheter.