Det blir tre olika verk med hög konstnärlig kvalitet som är väl anpassade för de olika verksamheterna. Under våren 2020 kommer alla tre konstverken stå klara.

I samband med nybyggnader och om- och tillbyggnader av kommunens lokaler används den så kallade enprocentsregeln. Det innebär att en procent av kostnaderna ska användas till konstnärlig gestaltning.

- Det är fantastiskt roligt med den byggboom som Karlskrona kommun är i just nu. Det genererar arbetstillfällen för många och inte minst för våra konstnärer, säger Birgitta Göransson, Kultursekreterare på Karlskrona kommun.

De tre konstnärer som tilldelats konstnärlig gestaltning är:


Ralf Borselius

Ralf är från Hammenhög och ska gestalta Rosenholm gymnastikhall.
Konstverk:
"Balanskonst". Fristående bronsskulptur utanför entré.

Malin Mena 

Malin är från Nättraby och ska gestalta Rosenhill förskola
Konstverk:
"Naturens Mirakel". Glaskonstverk på vägg. Matsal och i trapphus.

Peder Istad 

Peder är från Hamburgersund och ska gestalta Ramdala skola.
Konstverk:
"PAX". Fristående konstverk i granit och diabas vid grönområde i anslutning till Ramdala skola.

Här kan du läsa mer om de tre konstnärliga gestaltningarna och motiveringen till att de blivit utvalda.