191202_KLF_torskors-industriomrade.jpg

Öster om Tennvägen i Torskors pågår arbetet med en ny väg samt VA och el för totalt tolv tomter. På tomterna kommer företag, både nya och gamla, att utveckla sina verksamheter. Näringslivschef Pia Holgersson berättar att efterfrågan på tomter i Torskors är stor.

- Torskors är ett populärt område för företag att etablera sig på och efterfrågan är större än vad det finns tillgänglig mark i området, säger Pia. 

Det är Karlskrona kommun som tar fram tomterna och förbereder dem för försäljning till olika verksamheter enligt detaljplan. De som köper tomterna tar ansvar för att bygga på dem vilket garanterar att marken kommer att användas.

- Vi vill att området ska vara aktivt och levande, det gynnar alla som driver sin verksamhet där, säger Karl-Oskar Fernstedt, markingenjör på Karlskrona kommun.

Stort intresse för verksamhetsmark

I Karlskrona kommun finns idag lediga tomter för verksamheter i Nättraby och Jämjö. Båda områdena har goda kommunikationsmöjligheter, service in på knuten och närhet till centrala Karlskrona.

- Det är bra att intresset för verksamhetsmark i Karlskrona är stort och vi arbetar för att kunna erbjuda mer, säger Pia Holgersson.

För verksamheter som vill hitta, byta eller bygga nya lokaler finns information på karlskrona.se. Där kan även den som är intresserad av att köpa verksamhetsmark göra en intresseanmälan.