Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen lag, vilket gör arbetet med barns rätt till en tobaksfri uppväxt om möjligt ännu viktigare. Här kan föräldrar och vårdnadshavare göra skillnad på riktigt.

Vuxna är viktiga förebilder

Nio av tio som börjar röka eller snusa gör det innan de fyllt 18 år och att bli beroende går snabbare än vad många tror. Forskning visar att vuxna spelar en viktig roll i att försena och förhindra att unga börjar använda tobak. 

- Föräldrars inställning är avgörande och ett tydligt ställningstagande mot tobak är mycket viktigt. Använder du själv tobak är det ännu viktigare att ni pratar om saken hemma och att du inte har en tillåtande attityd gentemot ditt barn, säger Eva Dahlberg, folkhälsostrateg på Karlskrona kommun.

Tobakslag har gett fler rökfria miljöer

Den nya tobakslagen som infördes den 1 juli 2019 innebar bland annat att vi fick fler rökfria miljöer där alla former av rökning är förbjuden. Detta för att skydda hälsan hos befolkningen. Framförallt barn och ungas hälsa, då barns luftvägar är extra känsliga för tobaksrök. En annan fördel med rökfria miljöer är att rökbeteendet blir mindre synligt i samhället, vilket i sin tur kan minska barn och ungas nyfikenhet på rökning. När färre vuxna röker offentligt kan det bidra till att färre ungdomar börjar röka, helt enkelt.

Den tobaksfria veckan uppmärksammas i hela Blekinge. Bland annat sprids en film i sociala medier som belyser föräldrars och vårdnadshavares viktiga roll i det tobaksförebyggande arbetet.

Mer information:

tobaksfriskoltid.se

Filmen som sprids i sociala medier

Detta är Blekingesamverkan mot droger
På regional nivå har Blekinge län sedan 2015 en organisation för länssamverkan inom ANDT (alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakpolitik) och brottsförebyggande arbete, kallad "Blekingesamverkan mot droger". Länsstyrelsen är initiativtagare och andra aktörer i Blekinge som deltar är Region Blekinge, Polisen och länets fem kommuner.