170424_DSF_P-skyltar_01_ps_WEBB.jpg

Drift- och servicenämnden har beslutat att från och med den 25 mars till och med den 25 maj så kommer det vara tillåtet att parkera upp till sju dygn där det vanligtvis enbart tillåts en parkeringstid på 24 timmar.

Beslutet grundas i att sjuka personer inte ska riskera felparkeringsavgift för att de följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla sig hemma om de har symtom.

Beslutet innefattar enbart platser där 24-timmarsreglen normalt gäller, vilket är på gator och allmänna platser inom tättbebyggt område som saknar p-skylt eller där det enbart finns en p-skylt utan tilläggstavlor med tidsbegränsning.

Finns det en tilläggstavla med tidsangivelse så är det fortfarande utsatt tid som gäller.