2818415-woman-strolling-with-an-elderly-lady-webb.jpg

Du som har hemtjänst eller bor på omvårdnadsboende – din åsikt är viktig och vi vill veta vad du är nöjd med och vad du är mindre nöjd med.

Varje år skickar Socialstyrelsen ut en enkätundersökning till dig som har hemtjänst eller bor på omvårdnadsboende. Karlskrona kommun använder resultatet från undersökningen för att förbättra din vård och omsorg.

Enkäten kommer i mars månad och du kan svara på enkäten per post eller via internet. Ta gärna hjälp om du tycker det är svårt att besvara enkäten själv.

Tack för att du deltar!

Vill du veta mer kontakta Socialstyrelsen
Telefon: 031-730 31 80, vardagar klockan 08.00–18.00 eller mejla
aldreundersokning@indikator.org