Den nya strandpromenaden längs Pottholmen växer fram.

- Det är ett väldigt speciellt projekt med många delar, säger Daniel Strandberg, projektledare på Karlskrona kommun.

När Karlskrona grundades fanns inte Pottholmen utan hela området är uppfyllt med massor. Därför står det i dag 86 stycken 18 meter långa pålar nedborrade i i berggrunden för att ge en stabilitet åt den nya strandpromenaden. Tillsammans bildar de ett staket som håller massorna på plats.

Av dessa står 20 pålar under den nybyggda bryggan med sin stentrappa som blickar ut över Borgmästarefjärden.
- Stentrappan har varit en rejäl utmaning, säger Daniel Strandberg.

Stenblocken, av svensk granit, har varit tunga att lyfta på plats och med sin fina yta har de krävt varsamhet under arbetet.
- Vi har använt en speciell vacuumsug för att lyfta dem så att de inte går sönder, säger Daniel Strandberg.

Den första etappen av strandpromenaden kommer stå klar i slutet av maj.